Et konkret eksempel på en brugertest

Dette skriv er ikke en lang snak om brugertest-metodik, men et dejligt konkret eksempel på hvordan værdi kan skabes med brugertests.

Brugertest inden vi lancerer

Efter at have arbejdet med web i en hel del år, er det gået op for mig, hvor få eksempler der egentlig findes på, at “software” bliver testet igennem inden omverdenen skal gøre brug af den. Erfaring viser, at det bliver sparet væk, måske pga. usikkerhed om den reelle værdi der skabes…

Lav tests inden du lancerer noget nyt
I min opfattelse er brugertests især værdiskabende inden vi skal lancerer noget nyt, målt på mængden af trafik, en sådan nyhed kan skabe. Det skyldes, at med lanceringer kommer der [ofte] noget ekstra opmærksomhed omkring dit produkt eller service, og lidt flere penge bliver smidt i marketing-apperatet. Især organisk trafik skabes der mere af, end hvad dit website, app eller lignende, normalt genererer på en grå tirsdag som i dag.

Brugertest eksemplet
Nå frem til pointen: I eksemplet herunder tester vi på noget helt ny software. 20 forskellige personer, som repræsenterer vores målgruppe, skal lave en “tænk-højt-test”. I denne test har vi en person der afvikler testen og registrere adfærd. Denne person giver en testperson ‘små opgaver’ som de skal løse i applikationen. Et gult eller grønt mærke bliver givet ud fra hvad testpersonen foretager sig – målt op imod vores intentioner med eksempelvis funktionalitet. Vi har til testen lavet en klikbar prototype som giver en virkelighedstro oplevelse af vores software.

Resultatet
I rækken hvor der er flest gule celler, markeret med en rød linje, kan vi med sikkerhed konstatere, at testpersonen ikke forstår hvad eller hvorfor vi design/UX-mæssigt har gjort som vi har gjort. Derfor gik vi tilbage i laboratoriet og brugte denne feedback til at lave ændringer, vi troede på, ville løse forståelsesproblemet. Med så mange gule mærker skal der handles i produktudvikling. I dette eksempel observerede vi, at brugeren ønskede at klikke i et element vi ikke havde gjort klikbart. Dagen efter kunne vi i vores tests konkludere, at “fejlen” var rettet da cellerne begyndte at få grøn farve og vi dermed havde designet en løsning hvor brugerne lykkedes med deres ønskede handling.